Eide sognelag er bygdas historielag, og var også i perioder Eides velforening.

Litt historikk siden det er en historisk forening:

Lagets første formann i 1930 var lærer Johan Markussen fra Robbersvig. I hans 8 års periode ble tre innholdsrike medlemsskrifter gitt ut.

Idag er en kommunal vei i et boligfelt i bygda oppkalt etter ham; "Johan Markussens vei". Den fører opp til skole og idrettsplass og var i gamle dager en del av skogsveien mellom Jortveit og Robbersvig.

 

Ny virksomhet ble det fra 1960-tallet etter at gamle Eide kommune var blitt en del av Landvik og siden Grimstad. Sognelaget var da en aktiv velforening i arbeidet med at bygda skulle få sin del av utviklingen i storkommunen. Det gjaldt først og fremst tilrettelegging for nye bosetninger, og for at bygda skulle få tilbake barneskolen.

 

Omkring 1980 ga laget ut to omfattende lokalhistoriske bøker: "Sagaen om en Sørlandsbygd I og II. Det som finansierte dem, var de årlige Sørlandskveldene i Homborsund. Sommerfestene arrangert sammen med idrettslaget varte fra 1967 til 1999. Festplassen var Homborsund brygge, og de første årene kunne det være så mange som 3000 besøkende.

Nye bøker er siden kommet til: Navn i Eide i 1991der 400 stedsnavn er registrert. Mange av dem ville nok ha gått i glemmeboken nå som store områder er gått med til boligfelt med nye stednavn. I 2000 ga laget ut "Medlemsskrift ved tusenårsskiftet" Lagets siste og mest populære bok har tittelen: "Historiske Glimt fra Eide", som kom ut i 2006. Den har vært flittig brukt i undervisningen på Eide barneskole.

I år går vi igang med den gjenstående lokalhistoriske boka som skal fortelle om eidefolk og bostedene deres de siste 150 årene.

Eide Sognelag er medlem av Homborsund fyrstyre sammen med Idrettslaget Eidekameratene og Kystlaget Terje Vigen.

 

 

Annen viktig kulturhistorisk arbeide i laget er å få restaurert vakthytta på den nedlagte kystvarslingstasjonen, Amteknotten. Idag er hytta ferdig istandsatt utvendig. Amteknotten er et populært turmål på grunn av den flotte utsikten utover bygda og sjøen. For turgåere kan stedet knyttes til flere stier og turveier. Når hytta blir ferdig restaurert, vil skoleklasser, privatpersoner, lag og foreninger kunne bruke hytta i ulike sammenhenger som for eksempel til overnatting. Innlagt strøm gjør at her kan vi ha matservering.

 

I 2010 ble Sognelaget eier av Ramshauglykta som var en av Kystverkets fyrlykter i Homborsundleden. Den er riktignok ikke lengre i virksomhet, men er et flott eksempel på et lokalt kulturminne..

Ellers driver laget med å registrere øvrige kulturminner i bygda. Her inngår også å opprettholde gamle ferdselsårer/stier mellom gårdene i bygda, samt arrangere turer for å gjøre folk kjent med Eide.  

Av kulturelle innslag må ikke glemmes Terje Vigen-opplesingen på Kastellheia annet hvert år som Tom Martin Berntsen har stått for. En flott forestilling og det rette stedet å oppleve diktes dramatiske innhold med utsikten direkte til Gjeslingene.