Fyret

Stiftet med to medlemmer fra hver av organisasjonene Eide sognelag, I. L Eide Kameratene og Kystlaget Tærje Vigen.
Fyrstyret har som formål å sikre tilgang/adgang og bruksretten for lokalbefolkningen til Homborsund fyr. Samt søke å ivareta denne delen av kystkulturen. Avtale med kystverket, gjennom Grimstad kommune.
Fyrmester boligen er renovert på dugnad og er nå overtatt av Kystverket, som har som formål å bruke denne som feriebolig.
To mannsbolig - annekset og den største båt bua står nå til til Fyrstyrets disposisjon og er i sommer månedene bemannet med verter. Her er det 25 sengeplasser ( pluss ekstra madrasser ) Ny brygge er laget og montert ved kran kaia mot syd, slik at større båter kan legge til.