Grimstad kommune har inngått en avtale med Fylkesmannen vedrørende kystvakthytta. Kommunen har så i 2008 framleid hytta og stedet Amteknotten til Eide Sognelag.

Intensjonen i avtalen går i korte trekk ut på:

Tilgjengelighet for allmennheten, eiendommen har verneverdi som kulturminne, krav om meldeplikt over for fylkesmannen ved en hver form for bygning eller anleggstiltak.

Dugnadene i 2012 har pågått for fullt og stadig med Earl Kjekstad som dugnadsleder godt assistert av John Ragnar Beisland.

Takket være den store gaven på kr 40.000,- fra Sparebanken Sør i 2012 og støtte fra medlemmer, har Sognelaget nå økonomi til å fullføre all utvendig restaurering.

Slik ser Kystvakthytta ut nå i høst 2013.

Etter en omfattende dugnad dette året, er vi endelig ferdig utvendig.

Hytta har fått nytt tak, takrenner, vindtetting og kledning.

En stor takk til dugnadsgjengen: Earl Kjekstad, John Ragnar Beisland og Ole Severin Bjellerås. Også andre i og utenfor styret har bidratt i dugnadsarbeidet.