Da Kystverket i 2009 la om merkingen i leia ved Homborsund, ble Ramshaug fyrlykt slukket, strømmen koblet fra og utstyr demontert. Eide Sognelag har overtatt som eier av selve Fyrlykta fra Kystverket slik den nå står. Av grunneier Edvard F. Aas har vi fått lov til å disponere området rundt bygningen. I sommer begynte vi vedlikeholdet av lykta. Nedre del er blitt vasket, grunnet og malt. Trær og busker i området rundt bygningen er tatt bort. Øvre del trengs utskifting av bjelkelag. Dette blir da neste oppgave for å holde istand bygningen.