Minnesmerke på fjellet ved Sjørågerveien innerst i Homborsundfjorden satt opp av Eide Sognelag i 1996.

Kulturminner og kulturmiljøer representerer samfunnets felles verdier. De er unike og uerstattelige kilder til kunnskap og opplevelser og er miljø- og samfunnsressurser som kan gi grunnlag for lokal utvikling og kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.