Historiske glimt fra Eide, ei bygd ved havet

Det er en stor glede for Eide sognelag at vi nå har gitt ut ei lokal-historisk bok som også er tilrettelagt for barn og unge. Boka tar for seg Eides Historie fra det eldste steinalderfunnet og fram til 2006.

Kr 400;

 

Navn i Eide

I 1983 startet arbeidet med å samle inn stedsnavn i gamle Eide kommune, dette resulterte i verdifull informasjon samlet mellom to permer i boken « Navn I Eide» som ble utgitt i 1991.

Navn i Eide kr 75,-

Sagaen om en sørlandsbygd

Bind en, som ble utgitt i November 1972, omhandler bygdas generelle utvikling fra den første bosetning og frem til ca. 1970.
Bind to er en gårdshistorie som strekker seg frem til ca. år 1900 og ble utgitt i 1973.

Sagaen om en Sørlandsbygd I kr 150,-
Sagaen om en Sørlandsbygd II del I kr 100,-

Medlemsskrift

Det ble til 3 utgivelser mellom 1932 og 1938. Medlemsskriftene skulle vedlikeholde sambandet mellom utflyttede Eide sogninger og hjembygda.

Medlemsskrift av 24 Oktober 1932 50,-
Medlemsskrift av 11 Februar 1935 50,-
Medlemsskrift av 10 Mars 1938. 50,-
Medlemsskrift ved 1000 års skifte 75,-

Pensjonert journalist Tom Svennevig, Lindtveit

har skrevet og utgitt 3 lokalhistoriske bøker:
"Skav Bør", handler om skutefarten over Skagerrak. Stoffet er krydret med anekdoter, dramatiske beretninger og småstoff som gjør boken svært så leseverdig.

"Nils Nilsen Enge". Enge ble født i Birkenes. Fra Engegården i Eide tok han navnet han skulle bli landskjent under. Lemsmannsgården i Sande ble hans hjem i størstetiden av hans karriere. På Stortinget ble han en av datidens mest aktede politiker her i landet

"Vannveien var landveien, historien om Kaldvellfjorden".
Denne boka kom sommeren 2012, og er et samarbeid mellom Eide Sognelag, Vestre Moland og Lillesand Historielag og forfatteren. Det over 300 store opplaget er nå omtrent utsolgt.

Ta kontakt med Tom Svennevig tlf 37046285.