Bokkomiteen for «Sagaen om en Sørlandsbygd II, del 2», Gårds- og slektshistorie fra ca 1850 - 2015: Komiteen som består av Monika, Atti, Anne Gunn og Torgeir, er nå igang med å bearbeide stoffet. Vi har allerede på plass det meste av bakgrunnsmaterialet om de forskjellige gårdene og meneskene som bodde der. Men mye gjenstår når det gjelder innsamling av bilder, særlig av familier og deres virksomhet. Boka vil ta utgangspunkt i Bind II, del 1 og omhandle de opprinnelige gårdene, men også bosteder som etterhvert er blitt skilt ut herfra. De nye boligområdene vil også få sin plass i boka. Gitmark som nå hører til Lillesand, går ut, fordi den vil bli omhandlet i denne kommunens bokprosjekt.